Nová akcia

15.11.2011 19:38

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.